Home / Политика за поверителност

Политика за поверителност

  1. Какво представляват личните данни?

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице като име, адрес, банкови данни, данни за местоположение, онлайн идентификатори и др. Смятаме, че е важно да ви информираме как ще използваме личните данни, които ни предоставяте.

  1. Какъв тип лични данни събираме?

Личните данни, събирани за вас, се отнасят до името, адреса, имейла, телефонния номер, данните за карта (при извършване на плащане).

  1. За каква цел събираме лични данни?

Основно целта на събирането и обработката на личните данни, предоставяни от вас на сайта, е да ни помогне да подобрим нашите услуги и да ви предоставим исканите продукти. Същевременно, когато дадете изричното си съгласие, ние ще ви информираме и за всички допълнителни продукти или услуги, които могат да представляват интерес за вас.

Арбос Балкан ЕООД няма да продава, преотстъпва или търгува с личните ви данни. Данните ви няма да бъдат предавани на трета страна, освен ако Арбос Балкан ЕООД не е задължено по закон да ги предостави. Освен това ние автоматично проследяваме информация за вас, използвайки нашите собствени приложения или доставчици на услуги. Тази информация се отнася до подробности за използваното устройство и браузър, вашия IP адрес и как използвате нашия сайт. Целта на събирането на тези данни е да може да се подобри функционалността на сайта (например удостоверяване, запазване на потребителските предпочитания и прилагане на системата „кошница за пазаруване“). За повече подробности вижте Политиката за бисквитки.

  1. Какви са правата ви по отношение на обработката на данни?

В съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни имате следните права:

– правото на достъп до обработените данни;
– правото да коригирате неточни данни или да ги допълните;
– правото на преносимост;
– правото да изискате изтриване на личните данни;
– правото да изискате ограничаване на обработката на данни;
– правото да се противопоставите на обработването на данни;
– правото да оттеглите съгласието си по всяко време;
– правото да подадете жалба до надзорен орган, когато считате, че са нарушени законовите разпоредби относно защитата на личните данни. За да упражните правата си, можете да ни пращате заявки по имейл на следния адрес: office@arbos-bulgaria.bg. Преди да предоставите/коригирате/изтриете или да извършите други действия с данните, ние ще ви помолим за доказателство за самоличност и достатъчно информация за вашето взаимодействие с нас, за да можем да открием всички свързани с вас данни. Може също така да ви таксуваме за предоставяне на вашите данни.

  1. Задържане и изтриване на данни

Вашите лични данни се събират и обработват през целия период, докато посещавате сайта или имате акаунт в него. Това означава, че няма да съхраняваме вашата лична информация по-дълго от необходимото за целта, за която се събира. След изтриването на акаунта ви събраните лични данни ще бъдат изтрити в рамките на 30 дни.

  1. Прехвърляне на лични данни в рамките на групата

Личните ви данни ще бъдат прехвърлени на Арбос Балкан ЕООД. Тази информация се предава/съхранява и обработва в България, за да подобрим нашите услуги, съответно за да можем да ви предоставим исканите продукти.

  1. Как защитаваме вашите данни

Арбос Балкан ЕООД приема сериозно сигурността на данните, поради което използваме подходящи технологии и процедури за защита на личната информация. Политиките и процедурите ни периодично се преглеждат и актуализират в съответствие с последните международни стандарти за защита на личните данни. Например:

– разполагаме с политики и процедури относно защитата на личните данни;
– разполагаме с мерки за защита срещу случайна загуба и достъп/употреба/унищожаване/разкриване на лични данни;
– провеждаме оценки на въздействието върху поверителността в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR);
– извършваме одити и прилагаме мерки за защита на данните;
– обучаваме служителите за защита на личните данни;
– всички наши служители са подписали нови договори за конфиденциалност.

Start typing and press Enter to search